Tôi có thể sử dụng email doanh nghiệp để gửi spam không?

In

Không. Tài khoản của bạn sẽ bị khóa ngay khi server phát hiện bạn sử dụng spam, hãy sử dụng email cho việc kinh doanh của mình. Nếu bạn cần email marketing hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ đó.Chia sẻ thông tin qua
Digg! Del.icio.us! Google! Live! Facebook! MySpace! Yahoo! Twitter!